Formulář odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát:

Recaplast s.r.o.

prodejna ANCORA

Dukelská 1052/1

779 00 Olomouc

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

(*) /o poskytnutí těchto služeb (*) (vhodné uvést číslo daňového dokladu/faktury):

 

 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum